..::..

Undangan Sosialisasi Input e-Aset Sekolah

admin.dia14 Maret 2018 12:04759 Views

Jakarta (BPAD_DKI), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengundang seluruh sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan untuk Sosialisasi Input e-Aset.

Undangan ini ditujukan untuk Kepala Sekolah dan Pengurus Barang (Operator) agar hadir di Ruang Aula Lantai 3 Gedung P2KPTK2 Jakarta Pusat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.


Pojok Pantun

Pojok Bahasa

 • Ejaan Hari ini (2)
  No  Baku  Tidak Baku
   11 Ramadan Ramadhan
   12 Jumat Jum'at
   13 Quran Qur'an
   14 Zikir Dzikir
   15 Kaus Kaos
   16 Jeriken Jerigen
   17 Telanjur Terlanjur
   18 Telantar Terlantar
   19 Lembap Lembab
   20 Terung Terong

 • Singkatan Bidang P3A
  No  Singkatan Kepanjangan Dari
   1 Bidang P3A Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset
   2 BAST Berita Acara Serah Terima
   3 BMD Barang Milik Daerah
   4 BGS Bangun Guna Serah
   5 BSG Bangun Serah Guna
   6 KSP Kerja Sama Pemanfaatan
   7 KSPI Kerja Sama Penyediaan Infrasruktur
   8 PKS Perjanjian Kerja Sama

 • Ejaan Hari Ini (1)
  No  Baku  Tidak Baku
   1 zaman jaman
   2 teoretis teoritis
   3 izin ijin
   4 negosiasi negoisasi
   5 standardisasi  standarisasi
   6 karier karir
   7 jadwal jadual
   8 agamais agamis
   9 akta akte
   10 amendemen amandemen